A Tanszékhez tartozó képzések


Mesterszintű erdőfeltárási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Intézetünkben az erdőfeltárás, a vízgazdálkodás és térinformatika területén folyó oktatásfejlesztési és kutatási tevékenység eredményeként az oktatott tárgyak anyaga folyamatosan követi a műszaki fejlődést. Ennek köszönhetően a tananyag folyamatosan bővül, illetve megújul. Az erdőfeltárás, az erdészeti útépítés és fenntartás területén történt fejlesztések eredményeinek átadására Mesterszintű erdőfeltárási szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot indítottunk levelező tagozaton a 2010/2011. tanév tavaszi félévében.
A szakra okleveles erdőmérnöki és az „Erdészeti ismeretek” tantárgyból különbözeti vizsga teljesítésével okleveles infrastruktúra-építőmérnök végzettséggel lehet jelentkezni. A képzésben résztvevők az alábbi fő területeken szerezhetnek ismereteket:
  • Feltáróhálózatok és erdészeti utak tervezése az informatika felhasználásával;
  • Úthálózatok nyilvántartása és fenntartásuk rendszerszemléletű tervezése;
  • Erdészeti utak építésének hatósági feladatai és műszaki ellenőrzése.
A szakirányú továbbképzési szak modul felépítésű, a modulok követik az egyes szemeszterek beosztását és mérnöktovábbképző tanfolyamokként is hallgathatók az érdeklődési körnek megfelelően. A félévre előírt tanulmányi kötelezettségeknek eleget tevő hallgató a teljesítésről külön igazolást kap.
Várhatóan a Magyar Mérnöki Kamara Oktatási Bizottsága az 5 éves kötelező továbbképzés keretében a teljesített krediteket elfogadja.

További részletek: