Képzések

Továbbképzés


Erdőfeltárás és vízgazdálkodás

Az erdészeti műszaki ismeretek mindig jelentős szerepet játszottak az erdőgazdálkodásban. Különösen igaz ez napjainkban, amikor a digitális technika és az informatika alkalmazása jelentős hatékonyságnövelő eszközzé válik az oktatásban, a kutatásban és az egész erdészeti ágazatban. Az erdő megközelíthetőségét lehetővé tevő feltáróhálózat kialakítása, fenntartása és fejlesztése a korszerű erdőművelési, erdővédelmi és fahasználati technikák és technológiák alkalmazásának elengedhetetlen feltétele. A napjainkban tapasztalható szélsőséges időjárási körülmények, főként a rövid idő alatt lehulló nagy intenzitású csapadékok, a vízgazdálkodás erdőgazdálkodásban betöltött szerepét emelik ki. A meglévő úthálózat és annak műtárgyai tönkremenetelekor fellépő jelentős költségek hívják fel a figyelmet a rendszeres javítási és karbantartási tevékenységek fontosságára. Az alábbiakban ismertetésre kerülő anyag hozzá kíván járulni az erdészeti műszaki ismeretek megújításához, illetve bővítéséhez az erdőfeltárás és erdészeti vízgazdálkodás területén.

Erdőfeltárás és vízgazdálkodás (pdf)